Aktualności

Czas na podsumowanie i .... nowe otwarcie

2014-07-17 15:41:32

Drodzy przedsiębiorcy,

za nami oficjalny finał projektu, dzięki któremu mogliśmy wam zaoferować - bezpłatnie - usługę Audytu Innowacji. Za nami ponad 300 audytów, niemal 100 sesji facylitacyjnych, kilkadziesiąt spotkań z firmami, podczas konferencji i targów organizowanych na terenie całego kraju. Przyszedł czas na komercjalizację usługi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Audytu Innowacji

Sesje facylitacyjne – czyli co po audycie?

2014-04-07 10:00:25

Facylitacja to specjalistyczna usługa doradcza, dedykowana wybranym firmom, spośród tych, które wcześniej skorzystały z Audytu Innowacji. Podstawą kwalifikacji firmy do sesji facylitacyjnej są wyniki audytu. Dzięki temu, dostosowujemy się do specyficznych potrzeb twojej firmy. Do tej pory odwiedziliśmy niemal 50 firm z całej Polski, z różnych branż, w tym m.in. z branży kreatywnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej czy IT.

Istotą naszej usługi jest przeprowadzenie dedykowanych sesji grupowych, podczas których pracownicy twojej firmy nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego kształtowania kultury organizacyjnej, m.in.: z wykorzystaniem technik i narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów, budowania zespołów i tworzenia pomysłów. Jesteśmy elastyczni. Narzędzia dobieramy zawsze zgodnie z potrzebami firmy, zdiagnozowanymi m.in.: w ramach audytu.

Rekomendacje firm:

GLOKOR Sp. z o.o. (Gliwice): „Sesja facylitacyjna odbyła się w naszej firmie po wcześniej przeprowadzonym Audycie Innowacji. Dzięki temu była ona w sposób wprost dopasowany do naszych potrzeb. Teraz wiemy o sobie jeszcze więcej i możemy zmieniać się na lepsze. Wszystkim firmom serdecznie polecamy udział w tym projekcie!”

Silence (Katowice): „Audyt oraz sesja facylitacyjna przebiegły bardzo sprawnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Dzięki tym usługom zauważyliśmy pewne elementy w działalności naszej firmy, które wymagają zmiany. Mamy zamiar wkrótce je wdrożyć. Dziękujemy!"

Test systemy uszczelniające (Częstochowa): Facylitacja została przeprowadzona z dużym zaangażowaniem prowadzących, w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Zadania aktywizowały uczestników, wskazując na metody pobudzenia kreatywności i wykorzystania ich w pracy, a materiał który został wypracowany podczas spotkania, posłuży Zarządowi podczas opracowywania strategii na kolejny rok.

EMT systems (Gliwice): Usługa spełniła nasze oczekiwania, szkolenie zostało uszyte na naszą miarę, poruszyliśmy ważne dla naszej firmy sprawy i wynieśliśmy wiele interesujących i przydatnych dla nas lekcji.

Meblostyl Sp. z o.o. (Wrocław): Moja ocena sesji facylitacyjnej jest bardzo pozytywna. W trakcie warsztatów nasunęło się wiele spraw i tematów, które wymagają niezwłocznych zmian. Facylitatorzy w przystępny sposób przekazali swoją wiedzę i przeprowadzili warsztaty w przyjaznej atmosferze.


RedSoft.pl
(Opole): Sesja facylitacyjna, która odbyła się w naszej firmie  pomagała nawiązać dialog między pracownikami, ukazując najmocniejsze strony każdego z nich. Facylitatorzy pomogli otworzyć nasze umysły oraz wskazać efektywne techniki wspólnego rozwiązywania problemów. Sesją uważamy za bardzo udaną i pomocną.

Mitko Sp. z o.o. (Wodzisław Śląski): Bardzo ciekawa sesja. Pozwala na wdrożenie  działań innowacyjnych wewnątrz firmy.

DNA WORKS (Gliwice): Sesja poszerzyła nasze horyzonty, zintegrowała zespół i pomogła poznać nasze charaktery. Poznaliśmy nowe sposoby na podniesienie efektywności pracy, szukanie rozwiązań w zespole, omawianie trudnych spraw.

Czytaj więcej

Czy warto? – opinie na temat „Audytu Innowacji”

2013-10-30 10:48:34

Jakie opinie o naszej usłudze mają dotychczasowi beneficjenci „Audytu Innowacji”?
 

DLJM System (Kraków): „Latem 2013 roku braliśmy udział w audycie innowacyjności prowadzonym przez Technopark Gliwice. Wierzymy, że innowacyjnym usługom, które świadczymy, musi towarzyszyć taki sam sposób zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego wzięcie udziału w badaniu było dla nas bardzo ważne. Rzetelność prowadzących audyt i przyjazna atmosfera, która sprzyjała autorefleksji respondentów, jest dla nas gwarancją wiarygodności wyników badania. Dlatego stopniowo będziemy wdrażać sugerowane zmiany , mając nadzieję, że to usprawni działanie firmy i pozwoli rozwijać się jeszcze efektywniej. Dziękujemy za profesjonalną obsługę”.

GLOKOR Sp. z. o.o (Gliwice): „W imieniu wszystkich naszych zespołów przedsiębiorstwa GLOKOR pragniemy podziękować Parkowi Naukowo- Technologicznemu TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. za sumienne i profesjonalne przeprowadzenie audytu w naszej firmie. Uważamy, że audyt ten był nam bardzo potrzebny i polecamy audytorów wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom.”

3e (Warszawa): Jednym z kluczowych procesów w IT jest zbieranie wymagań, w trakcie, którego należy na projekt spojrzeć z wielu perspektyw. Dzięki Audytowi Kreatywności byliśmy w stanie poznać naszą firmę właśnie z innego, zewnętrznego  punktu widzenia. Obiektywny raport i praca audytorów pokazał nam nie tylko zagadnienia wymagające uwagi, ale również te, które funkcjonują prawidłowo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego audytu i już rozpoczęliśmy wdrażanie zasugerowanych zmian.

Ling Square 7 (Katowice): Audyt przeprowadzono w naszej firmie we wrześniu 2013 r. Przebiegał on sprawnie, osoba wydelegowana przez Technopark profesjonalnie i z należytą starannością przeprowadziła  analizę i przygotowała raport. Wyniki i sugestie dotyczące tejże analizy zostały przekazane przed upływem czasu wskazanego przez Technopark. Jesteśmy w pełni zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Polecamy audyt innym firmom, gdyż może postawić wiele spraw w jeszcze jaśniejszym świetle i pozwolić dojść do efektywniejszych rozwiązań w poszczególnych działach i procesach w firmie. Ta forma analizy działania i strategii firmowej jest godna poświęconego czasu. Zaproponowane rozwiązania są warte implementacji. Cieszymy się, że nasza szkoła językowa mogła skorzystać z opinii zewnętrznych specjalistów w temacie zarządzania firmą.

TARENDO Sp. z o.o. (Kraków): W imieniu całej firmy TARENDO Sp. z o.o. w Krakowie, pragnę podziękować za współpracę z Parkiem Naukowo- Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w ramach przeprowadzonego Audytu Innowacji. Jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani z poziomu przeprowadzonego audytu, a także ze współpracy ze specjalistami cechującymi się najwyższym poziomem specjalizacji. Dzięki badaniom otrzymaliśmy okazję na ocenę naszej firmy przez zewnętrznych audytorów oraz wskazanie elementów w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, których dopracowanie lub ulepszenie przyczyni się do jeszcze lepszego i sprawniejszego funkcjonowania. Zaproponowane zmiany zostaną zaimplementowane w życie firmy.

RedSoft.pl (Opole): Audyt  odbył się w naszej firmie w kwietniu 2013r. Dzięki niemu uzyskaliśmy obiektywny obraz funkcjonowania firmy, zarówno z perspektywy właściciela, jak i pracowników ze wskazaniem na najlepiej działające aspekty oraz te, na które należy zwrócić uwagę. Zdefiniowanie głównych problemów pomogło nam zreorganizować firmę oraz objąć szczególnym nadzorem najsłabsze ogniwa.

 ECOMS CONSULTING Sp. z o.o. (Wrocław): Audyt oceniam jako przydatne działanie, które pozwoliło na ocenę naszych inicjatyw w zakresie innowacji z punktu widzenia zewnętrznego specjalisty. Staramy się być innowacyjni i kreować nowe pomysły, audyt wskazał nam, jak to robić w sposób bardziej świadomy systemowy (…).

Investio (Kraków): (…) uzyskaliśmy niezależną, obiektywną opinię nt. obecnego stanu naszej firmy. Jesteśmy młodym podmiotem, dopiero kształtującym wewnętrzne procedury (…). Opinia zewnętrznych ekspertów pozwoli nam od razu dostosować swoje struktury, budując tym samym solidarna podstawę dla dalszego rozwoju spółki.

 

Czytaj więcej

„Audytu Innowacji” – gdzie byliśmy

2013-03-15 09:10:38

Za nami spotkania informacyjne z przedsiębiorcami w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy i w Opolu. Spotkania pełne owocnych dyskusji i wymiany poglądów na sytuację i problemy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Rekrutacja firm chętnych do skorzystania z audytu trwa!

Czytaj więcej

< Nowsze | 1 | Starsze >
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty