O nas

Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" - Lider Projektu

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest instytucją naukowo-badawczą, która tworzy przyjazny klimat dla innowacyjnego biznesu.

Prowadzimy działania w zakresie, m.in.:

 • pomocy w transferze innowacyjnych technologii z jednostek naukowo-badawczych do MŚP;
 • organizowania i przeprowadzania szkoleń m.in. w zakresie: przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania oraz rachunkowości, (www.technopark.gliwice.pl/szkolenia);
 • tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych firm technologicznych (www.technopark.gliwice.pl/atg);
 • pomocy finansowej dla nowo powstałych firm (www.innowacyjnykapital.pl);
 • wspomagania i promocji MŚP;
 • świadczenia usług wytwórczych przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn;
 • szkoleń na specjalistycznych maszynach oraz oprogramowaniu (www.dolaczdonajlepszych.pl);
 • wynajmu pomieszczeń i sal szkoleniowych.


„Technopark Gliwice” wspomaga powstawanie i realizację innowacyjnych projektów i przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania czy usług w technologicznie zaawansowanych branżach oferując przedsiębiorcom:

 • powierzchnie biurowe i warsztatowe na preferencyjnych warunkach;
 • pomoc doradczą i usługową związaną np. z tworzeniem, rejestracją oraz prowadzeniem firmy, z pomocą finansową włącznie.


W swoich działaniach do tej pory zrealizowaliśmy bądź realizujemy:

 • 10 projektów w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej działalności gospodarczej” współfinansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
 • 7 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 3 projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PPNT FUAM) – Partner  Projektu


Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Powstał w maju 1995 roku. To miejsce, w którym spotykają się środowiska naukowe i biznesowe. PPNT FUAM to idealne miejsce dla poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z naukowcami, nasz Park jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych  i technologicznych.

W ramach Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM działają:

 • Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
 • Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej
 • Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych
 • Przedszkole
 • MultiBOK - Biuro Organizacji Konferencji
 • Inkubator Technologiczny
 • Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
 • Centrum Wspierania Innowacji
 • Regionalny Punkt Kontaktowy
 • Dział Transferu Technologii
 • Zespół Badań i Analiz
 • Zespół Promocji i Inwestycji
 • Laboratorium Technologii Mowy i Języka
 • Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park
 • Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych
 • Centrum Archeologiczne
 • Poznańskie Laboratorium Izotopowe


Oferta Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM skierowana jest do:

 

 • przedsiębiorców;
 • jednostek badawczo-rozwojowych;
 • pracowników naukowych uczelni wyższych;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych.
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty