Struktura

Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" - Lider projektu

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. powołany do życia 27 kwietnia 2004 roku przez trzech założycieli: Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Celem strategicznym "Technoparku Gliwice" jest tworzenie nowoczesnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnego ze standardami UE i spełniającego oczekiwania inwestorów oraz młodych ludzi kończących studia techniczne i zamierzających podjąć samodzielną działalność gospodarczą w obszarze innowacyjnych technologii.  pozwalającego na skuteczne ekonomicznie i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej i wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego, tkwiącego w społeczeństwie zamieszkującym region śląski.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Partner Projektu

PPNT FUAM to pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Powstał w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To miejsce, w którym spotykają się środowiska naukowe i biznesowe. Idealny punkt dla poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z naukowcami, PPNT jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych  i technologicznych w gospodarce.

WIEDZA
Poznański Park Naukowo-Technologiczny to ośrodek grupujący specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. W ramach PPNT działają pracownie, laboratoria i firmy z dziedziny chemii, fizyki, archeologii, informatyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. Dzięki nim Park oferuje szeroką ofertę badawczą i dydaktyczną oraz wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa.

ROZWÓJ
Park jest członkiem Konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, realizującego w Polsce jeden z czterech kluczowych projektów  finansowanych z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. PPNT, jako ośrodek innowacyjności, realizuje również projekt inwestycyjny „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii”, którego adresatem będą firmy o wysokim potencjale rozwoju z branży chemicznej, biotechnologicznej oraz informatycznej. PPNT skutecznie zdobywa środki unijne na transfer technologii i innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Jest jednym z głównych animatorów i uczestników wprowadzania strategii innowacyjnego rozwoju gospodarczego Wielkopolski.

DOŚWIADCZENIE
PPNT wspiera funkcjonowanie nowych, innowacyjnych firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia ludzi dysponujących wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i biznesowym. Dzięki własnym, nowoczesnym i funkcjonalnym obiektom, Park stworzył przedsiębiorcom optymalne warunki do prowadzenia biznesu, oferując przy tym szeroki wachlarz usług okołobiznesowych. Oferta Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM skierowana jest do:

 • przedsiębiorców;
 • jednostek badawczo-rozwojowych;
 • pracowników naukowych uczelni wyższych;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych.

Personel:
Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" - Lider projektu

 • Jacek Kotra - menedżer projektu
 • Wojciech Grzyb - koordynator projektu
 • Ilona Wężyk - konsultant projektu
 • Wojciech Klimeczko - konsultant projektu
 • Małgorzata Kuchta - konsultant projektu
 • Natalia Marek - konsultant projektu
 • Judyta Grzebniewska - konsultant projektu
 • Jerzy Trawczyński - konsultant projektu

Personel:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM - Partner Projektu

 • Anna Tórz – koordynator projektu
 • Piotr Nędzewicz – konsultant projektu
 • Roman Niedzielski – konsultant projektu
 • Karolina Strama – konsultant projektu
 • Paulina Skrzypińska – konsultant projektu
 • Krystian Zaremba - konsultant projektu
Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty