„Audyt Innowacji” – wsparcie ekspertów dla Twojej Firmy

Masz mikro, małą lub średnią firmę? Chcesz lepiej wykorzystać potencjał swoich pracowników, efektywnie zarządzać portfelem klientów, pomysłami, wiedzą i produktami? Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM kontynuują realizację usługi „Audyt Innowacji”, dzięki której przedsiębiorcy z całej Polski mogą dowiedzieć się, jak lepiej wykorzystać potencjał swojej firmy.

Dla kogo?
Z usługi audytu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane zmierzeniem poziomu swojej innowacyjności, kreatywności swoich pracowników, a także uzyskaniem rekomendacji pozwalających usprawnić zarządzanie firmą.

Statystyki i branże
Do tej pory z usługi audytu skorzystało ponad sto przedsiębiorstw z całej Polski. Wśród uczestników projektu znalazły się firmy reprezentujące różnorodne branże, w tym np.:
•    branżę kreatywną,
•    szkoleniowo-doradczą,
•    produkcyjną,
•    hotelarsko-gastronomiczną,
•    branżę nieruchomości, itp.


Korzyści:
•    rekomendacje optymalizacji kluczowych procesów zarządzania w Twojej firmie,
•    rekomendacje dla podniesienia efektywności zarządzania portfelem klientów,
•    analiza funkcjonowania zespołów w Twojej firmie,
•    rekomendacje usprawnień pozwalających na poprawę klimatu sprzyjającego postawaniu innowacji,
•    rekomendacje narzędzi służących do zniwelowania słabości w sposobie zarządzania Twoją firmą,
•    rekomendacje dla usprawnienia zarządzania zespołami,
• możliwość indywidualnego skonsultowania wyników raportu oraz wymiany doświadczeń ze specjalistami z dziedziny innowacyjności przedsiębiorstw,

Usługa „skrojona na miarę”:
•    Audyt Innowacji to dostępność – szanujemy Twój czas i pieniądze. Przyjeżdżamy do Twoje firmy.
•   Audyt Innowacji to elastyczność – czas, w  jakim świadczymy usługę jest dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.


Korzystając z Audytu Innowacji możesz dodatkowo uzyskać informacje na temat:
•    finansowania usług dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej,
•    możliwości wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw przez fundusze pożyczkowe i  fundusze Venture Capital; wsparcia w zakresie:
•    umiędzynaradawiania działalności gospodarczej,
•    pozyskiwania opinii nt. innowacyjności produktów,
•    ochrony własności intelektualnej,
•    komercjalizacji wyników badań naukowych,
•    analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
•    praktycznych sposobów na budowanie zespołów i usprawnienia komunikacji między pracownikami,
•    generowania pomysłów i zatrzymywania pomysłów w firmie.

Ile kosztuje Audyt Innowacji?

Audyt jest całkowicie bezpłatny. Firmy, które skorzystają z oferty otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.


Zapraszamy do kontaktu!


Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty