Czy warto? – opinie na temat „Audytu Innowacji”

2013-10-30 10:48:34

Jakie opinie o naszej usłudze mają dotychczasowi beneficjenci „Audytu Innowacji”?


DLJM System
 (Kraków): „Latem 2013 roku braliśmy udział w audycie innowacyjności prowadzonym przez Technopark Gliwice. Wierzymy, że innowacyjnym usługom, które świadczymy, musi towarzyszyć taki sam sposób zarządzania przedsiębiorstwem, dlatego wzięcie udziału w badaniu było dla nas bardzo ważne. Rzetelność prowadzących audyt i przyjazna atmosfera, która sprzyjała autorefleksji respondentów, jest dla nas gwarancją wiarygodności wyników badania. Dlatego stopniowo będziemy wdrażać sugerowane zmiany , mając nadzieję, że to usprawni działanie firmy i pozwoli rozwijać się jeszcze efektywniej. Dziękujemy za profesjonalną obsługę”. 

GLOKOR Sp. z. o.o (Gliwice): „W imieniu wszystkich naszych zespołów przedsiębiorstwa GLOKOR pragniemy podziękować Parkowi Naukowo- Technologicznemu TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. za sumienne i profesjonalne przeprowadzenie audytu w naszej firmie. Uważamy, że audyt ten był nam bardzo potrzebny i polecamy audytorów wszystkim pozostałym przedsiębiorstwom.”

3e (Warszawa): Jednym z kluczowych procesów w IT jest zbieranie wymagań, w trakcie, którego należy na projekt spojrzeć z wielu perspektyw. Dzięki Audytowi Kreatywności byliśmy w stanie poznać naszą firmę właśnie z innego, zewnętrznego  punktu widzenia. Obiektywny raport i praca audytorów pokazał nam nie tylko zagadnienia wymagające uwagi, ale również te, które funkcjonują prawidłowo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego audytu i już rozpoczęliśmy wdrażanie zasugerowanych zmian.

Ling Square 7 (Katowice): Audyt przeprowadzono w naszej firmie we wrześniu 2013 r. Przebiegał on sprawnie, osoba wydelegowana przez Technopark profesjonalnie i z należytą starannością przeprowadziła  analizę i przygotowała raport. Wyniki i sugestie dotyczące tejże analizy zostały przekazane przed upływem czasu wskazanego przez Technopark. Jesteśmy w pełni zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Polecamy audyt innym firmom, gdyż może postawić wiele spraw w jeszcze jaśniejszym świetle i pozwolić dojść do efektywniejszych rozwiązań w poszczególnych działach i procesach w firmie. Ta forma analizy działania i strategii firmowej jest godna poświęconego czasu. Zaproponowane rozwiązania są warte implementacji. Cieszymy się, że nasza szkoła językowa mogła skorzystać z opinii zewnętrznych specjalistów w temacie zarządzania firmą.

Investio (Kraków): (…) uzyskaliśmy niezake ną , obiektywną opinię nt. obecnego stanu naszej firmy. Jesteśmy młodym podmiotem, dopiero kształtującym wewnętrzne procedury (…). Opinia zewnętrznych ekspertów pozwoli nam od razu dostosować swoje struktury, budując tym samym solidarna podstawę dla dalszego rozwoju spółki.


TARENDO Sp. z o.o. (Kraków): W imieniu całej firmy TARENDO Sp. z o.o. w Krakowie, pragnę podziękować za współpracę z Parkiem Naukowo- Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. w ramach przeprowadzonego Audytu Innowacji. Jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani z poziomu przeprowadzonego audytu, a także ze współpracy ze specjalistami cechującymi się najwyższym poziomem specjalizacji. Dzięki badaniom otrzymaliśmy okazję na ocenę naszej firmy przez zewnętrznych audytorów oraz wskazanie elementów w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, których dopracowanie lub ulepszenie przyczyni się do jeszcze lepszego i sprawniejszego funkcjonowania. Zaproponowane zmiany zostaną zaimplementowane w życie firmy.

RedSoft.pl (Opole): Audyt  odbył się w naszej firmie w kwietniu 2013r. Dzięki niemu uzyskaliśmy obiektywny obraz funkcjonowania firmy, zarówno z perspektywy właściciela, jak i pracowników ze wskazaniem na najlepiej działające aspekty oraz te, na które należy zwrócić uwagę. Zdefiniowanie głównych problemów pomogło nam zreorganizować firmę oraz objąć szczególnym nadzorem najsłabsze ogniwa.

ECOMS CONSULTING Sp. z o.o. (Wrocław): Audyt oceniam jako przydatne działanie, które pozwoliło na ocenę naszych inicjatyw w zakresie innowacji z punktu widzenia zewnętrznego specjalisty. Staramy się być innowacyjni i kreować nowe pomysły, audyt wskazał nam, jak to robić w sposób bardziej świadomy systemowy (…).

DNA Works (Gliwice): Raport z audytu poszerzył naszą wiedzę o własnej firmie, o profilu funkcjonowania i zaangażowaniu pracowników w rozwój firmy. Przedstawiono nam kilka ciekawych pomysłów na dalszy kierunek rozwoju firmy w kolejnych etapach w zarządzaniu. Uzyskaliśmy cenne informacje o zewnętrznych inicjatywach w regionie, które mogą nas wesprzeć w dalszym rozwoju firmy.

Laboratorium Badawcze ANALYTICAL R&D sp. z o.o. (Łódź): W imieniu całego zespołu Laboratorium Badawczego ANALYTICAL R&D sp. z o.o. chcielibyśmy serdecznie podziękować za profesjonalną realizację audytu w naszej firmie. Spotkania z audytorem, dyskusja oraz wnioski przedstawione w raporcie uświadomiły nam atuty naszej firmy oraz wskazały elementy, które musimy zmodyfikować, aby sprawnie i innowacyjnie zarządzać. Audyt zainspirował nas do wprowadzenia zmian. Rozpoczęliśmy wdrażanie nowych systemów rekomendowanych przez audytora i  zamierzamy dalej dążyć do osiągnięcia właściwych standardów zarządzania i funkcjonowania firmy.

PCSTORE (Gliwice): W listopadzie 2012 został przeprowadzony w naszej firmie audyt „Analiza poziomu kreatywności”. Kilka godzin zajęło nam z pomocą konsultanta Technoparku Gliwice udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących naszej organizacji. Nie uważamy jednak ani chwili z tego czasu za stracony. W ściśle uporządkowany sposób zrobiliśmy sobie rachunek sumienia. Określiliśmy mocne, ale także słabe strony naszej firmy. Pomocny okazał się również raport końcowy, który usystematyzował nasz obraz własnej firmy. Proces naprawczy niedociągnięć rozpoczęliśmy niemal natychmiast, ponieważ tak naprawdę nie wiązała się on żadnymi kosztami, wymagała jedynie odkrycia, że braki istnieją. Z pewnością w przyszłości będziemy uczestniczyć w podobnych projektach doradczych.

PRESTO (Proszowice): Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym „TECHNOAPRK GLIWICE” sp. z o.o. w ramach Audytu Innowacji oceniamy bardzo pozytywnie. Zarówno poziom badań przeprowadzonych jak i pozostawione sugestie są przez nas postrzegane jako cenny wkład w rozwój naszej firmy.

JANTAR sp. z o.o.  (centrala: Bielsko-Biała): (…) chcieliśmy podziękować za dostarczone informacje oraz za profesjonalne i rzetelne przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. (…) możemy wyrazić uznanie wobec metody przeprowadzonego audytu, przez co dla firm innowacyjnych jest  on efektywnym narzędziem dla rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

 

Tomsky Internet Marketing (Gdynia), Clima Gold (Reda), „SOKÓŁ” Kancelaria Windykacji (Reda), NATUR HOUSE (Łódź) 

 

Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty