Sesje facylitacyjne – czyli co po audycie?

2014-04-07 10:00:25

Facylitacja to specjalistyczna usługa doradcza, dedykowana wybranym firmom, spośród tych, które wcześniej skorzystały z Audytu Innowacji. Podstawą kwalifikacji firmy do sesji facylitacyjnej są wyniki audytu. Dzięki temu, dostosowujemy się do specyficznych potrzeb twojej firmy. Do tej pory odwiedziliśmy niemal 50 firm z całej Polski, z różnych branż, w tym m.in. z branży kreatywnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej czy IT.

Istotą naszej usługi jest przeprowadzenie dedykowanych sesji grupowych, podczas których pracownicy twojej firmy nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego kształtowania kultury organizacyjnej, m.in.: z wykorzystaniem technik i narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów, budowania zespołów i tworzenia pomysłów. Jesteśmy elastyczni. Narzędzia dobieramy zawsze zgodnie z potrzebami firmy, zdiagnozowanymi m.in.: w ramach audytu.

Rekomendacje firm:

GLOKOR Sp. z o.o. (Gliwice): „Sesja facylitacyjna odbyła się w naszej firmie po wcześniej przeprowadzonym Audycie Innowacji. Dzięki temu była ona w sposób wprost dopasowany do naszych potrzeb. Teraz wiemy o sobie jeszcze więcej i możemy zmieniać się na lepsze. Wszystkim firmom serdecznie polecamy udział w tym projekcie!”

Silence (Katowice): „Audyt oraz sesja facylitacyjna przebiegły bardzo sprawnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. Dzięki tym usługom zauważyliśmy pewne elementy w działalności naszej firmy, które wymagają zmiany. Mamy zamiar wkrótce je wdrożyć. Dziękujemy!

Test systemy uszczelniające (Częstochowa): Facylitacja została przeprowadzona z dużym zaangażowaniem prowadzących, w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Zadania aktywizowały uczestników, wskazując na metody pobudzenia kreatywności i wykorzystania ich w pracy, a materiał który został wypracowany podczas spotkania, posłuży Zarządowi podczas opracowywania strategii na kolejny rok.

EMT systems 
(Gliwice): Usługa spełniła nasze oczekiwania, szkolenie zostało uszyte na naszą miarę, poruszyliśmy ważne dla naszej firmy sprawy i wynieśliśmy wiele interesujących i przydatnych dla nas lekcji.

Meblostyl Sp. z o.o.(Wrocław): Moja ocena sesji facylitacyjnej jest bardzo pozytywna. W trakcie warsztatów nasunęło się wiele spraw i tematów, które wymagają niezwłocznych zmian. Facylitatorzy w przystępny sposób przekazali swoją wiedzę i przeprowadzili warsztaty w przyjaznej atmosferze.


RedSoft.pl
(Opole): Sesja facylitacyjna, która odbyła się w naszej firmie  pomagała nawiązać dialog między pracownikami, ukazując najmocniejsze strony każdego z nich. Facylitatorzy pomogli otworzyć nasze umysły oraz wskazać efektywne techniki wspólnego rozwiązywania problemów. Sesją uważamy za bardzo udaną i pomocną.


Mitko Sp. z o.o.
(Wodzisław Śląski): Bardzo ciekawa sesja. Pozwala na wdrożenie  działań innowacyjnych wewnątrz firmy.


DNA WORKS (Gliwice): Sesja poszerzyła nasze horyzonty, zintegrowała zespół i pomogła poznać nasze charaktery. Poznaliśmy nowe sposoby na podniesienie efektywności pracy, szukanie rozwiązań w zespole, omawianie trudnych spraw.

Program sesji facylitacyjnych podzieliliśmy na cztery części, skoncentrowane na następujących zagadnieniach:

 • efekty audytu,
 • warsztat – budowanie zespołów, identyfikacja ról,
 • warsztat – kreatywność, wykorzystywanie narzędzi kreatywnych w poszukiwaniu rozwiązań,
 • wdrażanie „strategicznego myślenia” w przedsiębiorstwie.

Metodologia naszych sesji uwzględnia najnowszy stan wiedzy, a narzędzia przystosowane zostały do warunków panujących w polskiej i europejskiej praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Usługę facylitacji świadczymy przedsiębiorstwu bezpłatnie, w ramach pomocy de minimis (wysokość pomocy – 7994 zł). Sesja odbywa się w siedzibie firmy, liczebność grupy – od 6 do 30 osób. Czas trwania to ok. 5-6 godzin.

Warunki formalne uczestnictwa oraz dokumentacja – analogiczne, jak w ramach usługi Audytu Innowacji. 

Kogo z pracowników warto zaangażować w sesję?

 • dobór pracowników leży zawsze po stronie zarządu/właściciela firmy,
 • wybierając pracowników do udziału w sesji, uwzględnij szczególnie te osoby, w gestii których leży zarządzanie zespołami oraz zarządzanie pomysłami,
 • w sesję warto także zaangażować osoby, które potrzebują nowego bodźca do rozwoju, interesują się zagadnieniami z zakresu kreatywności, komunikacji pomiędzy członkami zespołu lub pomiędzy zespołami,
 • zaangażuj członków jednego zespołu lub współpracujących ze sobą zespołów – dla nich pomocne będą narzędzia dot. budowania zespołu, w tym np. jego optymalizacji, z uwzględnieniem predyspozycji,
 • a przede wszystkim – pamiętaj o potrzebach własnej firmy.

Uczestnicy sesji będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach grupowych. Formę zajęć i tematykę dobieramy zawsze z uwzględnieniem m.in. wyników audytów (problemów, sygnałów, rekomendacji itp.).

Zajęcia:

 • bardziej inspirowane, niż prowadzone – przez specjalistę facylitatora i audytora-konsultanta,
 • trwają ok. 5 do 6 godzin,
 • do ich przeprowadzenia potrzebne są: sala, (laptop, rzutnik, flipcharty, rekwizyty itp. – po stronie facylitatorów).

Zaangażowanie zarządu: część facylitacji (trwająca około 30 minut, realizowana opcjonalnie), koncentruje się na aspektach związanych z „myśleniem strategicznym” osób zarządzających przedsiębiorstwem (analiza strategiczna, planowanie strategiczne, implementacja, weryfikacja).  Forma: rozmowa z osobą/osobami z zarządu, na bazie narzędzia badawczego-ankiety, lub w inny sposób.

Zgłoś swój udział w projekcie!

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Patronaty